Nákupný košík

Glade Touch&Fresh NÁHRADNÁ NÁPLŇ (2+1ks) 3×10 ml Lemon

6,64  s DPH

Dostupnosť Na sklade už iba 9

EAN: 5000204847574 Katalógové číslo: 4eb286c85e4d Kategória: ,

Doprava zdarma pri objednávke produktov nad 75 € s DPH

  • Bezpečná platba cez kreditné karty
  • Možnosť objednávania na dobierku
  • Platby cez Apple Pay a Google Pay
Zaručená bezpečná platba

Osviežovač vzduchu CITRUS náplň je koncentrovaný sprejový osviežovač vzduchu. Vytvára jemnú hmlu z vône, ktorá odstráni nepríjemné pachy a na dlhú dobu prevonia každú toaletu či kúpeľňu.

Návod na použitie:
A. Vložte náplň do držiaka, až budete počuť cvaknutie.
B. Zatvorte kryt a pre uvoľnenie vône stlačte jeho prostrednú časť.

Recyklovanie:
Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

Dodržiavanie predpisov

Glade® by Brise® one touch® Citrus náplň-osviežovač vzduchu.Nebezpečenstvo:Obsahuje: d-limonén.Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Noste ochranné rukavice. Nevdychujte aerosóly.Používajte podľa návodu. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.Obsahuje geraniol, pin-2(10)-ene, citral, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, geranyl acetate, alpha-hexylcinnamaldehyde. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Hmotnosť 0,060000 kg
Nákupný košík
Návrat hore